ხელშეკრულება, თავისუფალი ენციკლოპედიამარტი, ჩვენ ფოკუსირება საკვები და სასმელი (წავიკითხე აქ შესახებ) ხელშეკრულების"დაპირება"ან"შეთანხმებას", რომელიც დადებულია იმ პირებს შორის, და ან კომპანიებს შესაბამისობა ხელშეკრულებით არ არის, ან არ არის უთანხმოება, რაც ხელშეკრულების ხდება გარეთ, არსებობს მთელი რიგი სამართლებრივი პარამეტრებიფარგლებში სამოქალაქო სამართალი უნდა იყოს გაგებული ისე, ხელშეკრულების, როგორც ნაწილი ვალდებულებითი სამართალი და ამიტომ უნდა იყოს.

ზეპირი და წერილობითი ხელშეკრულებები აქვთ თანაბარი მოქმედების, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ხელმოწერილი და დათარიღებული დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ყველა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, გამარტივებული მტკიცების ტვირთი დაკავშირებით ნებისმიერი კონტრაქტის დარღვევა ან ეჭვი მისი.